Nishiki Pro SLE

 Videoen findes i 3 varianter: Én med fokus på hverdagsbrug, fritidsbrug og en kombineret variant.